decor decor

design Cicero Fârtat
© 2006-2015 UDTR; tüm hakları saklıdır

decor stema Romaniei

START

RDTB logosu
RDTB simgesi

Romanya Demokrat Türk Birliğin simgesi (sembolü): bir kürenin üzerine Türk milletinin sembolü olan ay yıldız ve barışı temsil eden iki zeytin dalıdır. Kürenin altında din, kültür, manevi kimliği koruması için Romen hükümetinin verdiği desteği temsil eden Romen bayrağı ile Birliğin adı bulunmaktadır.

Son nüfus sayımı bilgilerine göre (2 mart 2002) Türk toplumunun nüfusu yaklaşık olarak 33000'e ulaştı. Köstence'de 11000, Mecidiye'de 4000, Mangalya'da 2000, Eforie Nord'da 200, Tekirgöl'de 400 Türk yaşıyor.

Şehirlere göç sebebiyle köylerde ve kasabalarda yaşayan Türklerin sayısı git gide azaldı. Mesela şimdi Adamklisi'de 80, Agigea'da 60, Mihail Kogalniceanu'da 70, Nicolae Balcescu'da 20, Ostrov'da 20, Poarta Alba'da 20, Ion Corvin'de 70, Topraisar'da 20 Türk yaşıyor. Tulça şehrinde önemli bir türk toplumu yaşamaktadır. Böylece, son nüfus sayımı bilgilerine göre Tulça şehrinde 1423, Babadağ'da 1289, İsakça'da 216, Maçin'de 337, Çukurova'da 82, Kasimça'da 64 türk yaşamaktadır. Aynı zamanda, az sayıda, Mahmudia, Murigöl, Somova, Sulina'da da bulunmaktadırlar. Ancak bugün Türklerin %70'i şehirlerde yaşıyor.

Romanya Demokrat Türk Birliğinin bir yayın organı vardır: Hakses dergisi.


KOMİSYONLARIN FAALİYETLERİ

KÜLTÜR KOMİSYONU

Türk kimliğinin yaşatılması için, dini, manevi, kültürel adetlerin devam edittirilmesi için, Romanya – Türkiye arasındaki ikili kültürel faaliyetler çerçevesinde Romanya Demokrat Türk Birliğin kültür komisyonu bir sürü faaliyet düzenledi.

Bazı faaliyetler gelenekselleşti. Mesela Maçin "Grigore Kiazim" Halk Müzik Festivali, her yıl düzenleniyor. Bu festival, başlangıçta milli ve sonra 1997 yılında uluslararası bir festival oldu.

Ramazan aylarında, Türk İslam sanatlarına ve dini konulara ayrılan proğramlar düzenleniyor.

1998 yılında Nevruz ve Hıdırellez gibi folklor bayramları düzenlendi.

Romanya Demokrat Türk Birliğinin merkez binasında iki belgesel kitap tanıtımı yer aldı. Mesela: Prof. Dr. İbram Nuredin beyin "Dobruca'daki Müsülman Topluluğu" adlı eseri ve folklor araştırmacısı Cornelia Bodea'nın "Romen folklorunda Romenler ve Osmanlılar" adlı eseri.

Romanya'nın ve Türkiye'nin Cumhuriyet bayramlarında önemli proğramlar hazırlandı.

Çocuklar, "Ninenin Heybesinde bulunan en güzel adetler ve gelenekler" ve "Renklerin dünyası" adlı yarışmalara katıldılar. En iyi eserler ödüllendirildi.

Kültür Komisyonun başka faaliyetlerini sıralayalım:

2000-2004 yılları arasında kutlanan Nevruz Bayramı 2005 yılında azınlıklararası festivali oldu.

Fidanlar ve Delikanlılar gösteri gruplarının, uluslararası ve milli televizyonlarda kültür yayınlarına, festivallere katılmaları, insanlar tarafından takdir edilmelerinin ispatıdır.

Proetnica Festivalinde, Sighişoara'da kültür komisyonu sadece katılmamıştır, aynı zamanda, Manevi komisyonun kurulmasına da önayak olmuştur. Bunu da belirtmeliyiz.

Gençleri yüreklendirmek için, en iyi lisans bitirme tezleri neşredildi.

Yayınlanan yazılar: "Ataturk Bizimle" (Ghiulten Abdula), "Tradiţii şi Obiceiuri la Turcii Dobrogeni" (Ibram Nuredin), "Isakça'da Türk İzleri" (Filiz Halil), "Türk Masalları ve Masal Kahramanları" (Asan Nilgun), "Mahmud'un Pabuçları" (Erol Ulgen şi Ghiulten Abdula), "Mevlana", Türk Edebiyatı Antoloji (Ervin İbraim).

EGİTİM KOMİSYONU

1995 yılında çıkan yeni Eğitim Yasasına göre, milli azınlıklara anadilinde eğitim yapılabilme hakkı kanunla verildi.

Aynı zamanda Türkçe eğitimin genişlemesi amacı ile Romanya ve Türkiye Cumhuriyeti iki devlet arasında çeşitli protokoller imzalandı.

1991 yılında Bükreş Üniversitesinde ve Köstence "Ovidius" Üniversitesinde Romence-Türkçe ve İngilizce-Türkçe bölümleri açıldı.

1995'te Romanya ve Türkiye arasında imzalanan protokole göre Mecidiyede Kemal Atatürk Pedagoji ve İllahiyat Lisesi açılmıştır. Lisenin amacı Türkçe ve Din öğretmenleri yetiştirmektir. Bu protokolün imzalanmasında Osman Fedbi ve Asan Murat Beylerin büyük katkıları vardır.

Romanya Demokrat Türk Birliğinin ilk eğitim komisyon başkanı sayın Asan Murat Bey olmuştur. Mecidiye Atatürk Lisesinin açılmasında ve Romanya'daki Türkçe Eğitiminin başlamasında ilk adımları kendisi atmıştır.

1996-1999 tarihleri arasında Eğitim Komisiyonun Başkanı Neriman Molali olmuştur.

Romanya Milli Eğitim Bakanlığında bir Türkçe Müfetişimiz var.

Romanya Milli Azınlıklar Konseyi Eğitim Komisyon sekreterliğini 2000'yılından 2006'ya kadar Ervin İbraim yapmaktadır.

Birliğimiz eğitim alanında aşağıdaki faaliyetleri yapmıştır.

1999 yılında Eğitim Komisyon Başkanı yine Asan Murat Bey'dir.
2000'den itibaren 2006'ya kadar Eğitim Komisyon Başkanı Sayın Ervin İbraim'dir.

Şu anda Romanya Demokrat Türk Birliği Eğitim Komisiyon'un en önemli faaliyetleri:

2006 yılından itibaren Eğitim Komisyonu Baikanı Sn. Vildan Bormambet seçildi.

GENÇLER KOLU

Birliğimize bağlı olarak 1990'da Romanya Atatürk Gençlik Teşkilatı kurulmuştur. Bugün Atatürk Teşkilatı Romanya Demokrat Türk Birliği'nin birimi olarak çalışmalarını sürdürüyor. Teşkilatın Köstence, Techirgöl, Tulça ve Kobadinde şubeleri vardır.

Bu komisiyonun faaliyetleri şunlardır:

KADINLAR KOLU

4 Kasım 1999 tarihinde kurulan "Hanım Elleri" Derneği Romanya Türk Kadınlarının yardımlaşma ve dayanışmalarını sağlayan kültürel bir teşkilattır.

Derneğin sübesi Köstence'dedir.

Derneğin kurucu üyeleri:
– Genel Başkan Melek Osman, Başkan Yardımcısı: Serin Gafar, Genel ekreter: Seiha Cocoi, Yönetim kurulu üyeleri: Nermin Asan, Melek Amet, Nurgian Balgi, Durie Accoiun.

2 Nisan 2000 tarihinde derneğin Mecidiye sübesi kurulmuştur. Şube başkanı Vildan Bormambet; Başkan Yardımcısı Ruchie Şachir'dir.

9 Nisan 2000 tarihinde Techirgöl şubesi kurulmuştur.

Derneğin faaliyetleri:

Günümüzde türk kadınları Romanya Demokrat Türk Birliği'nin bir birimi olarak çalışmalarını sürdürüyor. 2002 yılından itibaren bu komisiyon Aşure Faaliyetleri düzenledi, çeşitli uluslararası kongre ve sempozyumlarda Romanyada'ki kadınları temsil etti.

DİN KOMİSYONU

Birliğin kurulmasından itibaren Din Komisyonunun çok zengin faaliyetleri olmuştur.

Komisiyon Başkanı Remzi İslam Beydir.

Ön plana geçen faaliyetlerden biri Romanya Müslümanları Muftülüğü Dairesi "Şura-i İslamın" üyeleri içinde Romanya Demokrat Türk Birliği temsilcilerinin yer almasıdır. Bu ilk kez 2000 yılında Din Komisyonun çabaları ile gerçekleşmiştir.

Ruhan Balgi – Genel Başkan, Fedbi Osman - milletvekili, Husein İbram – Tulça Müslüman Türk Topluluğunun Temsilcisi ve Remzi İslam Din Komisyon Başkanı olarak "Şura-i İslam"'a üye olmuşlardır.

Romanya Müslümanları Müftülük Tüzüğü için Romanya Demokrat Türk Birliği çaba harcamıştır, projeler hazırlamıştır fakat bugüne kadar eski tüzük değiştirilememiştir. Din Komisyonumuz devamlı olarak bu yönde çalışmaktadır.

Kumluk Mahalesi'nin imami Muharem Resulun öncülüğünde 1996'da yeni bir caminin inşatına başlanmıştır. Caminin inşaatı için Türkiye Diyanet Vakfıyle işbirliğine gidilmiş, aynı zamanda Türk Toplumundan işadamlarının maddi destekleri sağlanmıştır. Onların isimlerini gurur ile yazıyoruz: Omer Nazif, Husein Kadır, Ali ibram Mani, İaşar İsmail, Erdinci Omer, Etem Ali, Sagit Mustafa.

Din Komisyonun çabalarıyla Babadağı, Cernavoda (Boğazköy) ve Hırsava Camileri restöre edilmiştir. Aynı zamanda Galats ve Calaraş mezarlıklarının sorunlarının çözülmesi için çalışılmaktadır.

Romanya Demokrat Türk Birliğinin destekleriyle Romanya'daki Türklere Hacca gitmeleri için imkanlar sağlanmıştır.

Din Komisyonumuz Romanya Müslümanları Muftülük Dairesi, Türkiye Cumhuriyeti Köstence Başkonsolosluğu, Romanya Din ve Kültür Bakanlığı, Romanya milli azınlıklar Departmanı gibi kurumlarla işbirliğinde bulunmuştur. Aynı zamanda Taiba Derneği, Tuna Derneği, Romanya İslam ve Kültür Ligi gibi dernekler ile de işbirliği kurulmuştur.

ŞUBE BAŞKANLARI

KÖSTENCE
Husein Cadir – 1994-2004
Iaşar Enver – 2004-şimdi
MECİDİYE
Meneveli Şaip – 1991-2000
Ismail Cadir – 2001-2003 (vefat etti)
Memet Riza – 2004-2005
Husein Selatin – 2005-şimdi
KASTELU
Chiazim Salim – 1990-2003
Memet Sebaidin – 2003-2005

ŞU ANDA CASTELU ŞUBEMİZ GEÇİCİ OLARAK KAPALIDIR
HASANÇA
Enver Memet – 1995-2000
Memet Iaşar – 2000-2002
Curti Şaip – 2002-2004

ŞU ANDA Valu lui Traian ŞUBEMİZ GEÇİCİ OLARAK KAPALIDIR
NAVODARİ
Iomer Bedri – 1996-2001
KUMPANA
Iunus Ferudin – 1990-2004
Bari Muselim – 2004-şimdi
TEKİRGÖL
Ibraim Faredin
Ilias Regep – 1990-1994 (vefat etti)
Gavazoglu Riza – 1994-2006
Hasan Nazmi – 2006-şimdi
LAZU
Amet Amet – 1994-2001 (vefat etti)
EFORİE
Ali Şefchet – 1994-şimdi
TUZLA
Salim Ghiulnaz – 1994-1997
Salim Geavit – 2004-şimdi
MANKALYE
Osman – 1990-1994 (vefat etti)
Islam Memet – 1994-2001
Arif Mugelip – 2001-şimdi
ÇERNAVODA
Memet Zia – 1990-1994
Selim Ismail – 1994-2004
Musa Caidar – 2004-şimdi
KUBADIN
Memet Etem – 1990-2003
Asan Mustafa – 2003-şu ana kadar
BAŞPINAR
Memet Sebatin – 1990-2002
Iusein Mustafa – 2002-2006
Memet Sebatin – 2006-şu ana kadar
ADAMKLİSİ
Nazmie Halil – 1994-2000

ŞU ANDA ADAMKLISI ŞUBEMİZ GEÇİCİ OLARAK KAPALIDIR
VALENİ
Memet Aşim – 1990-2001
Azis Azis – 2001-şimdi
LESPEZİ
– 1990-1992
Fizi Ferat – 1992-şu ana kadar
DOBROMİR
Ali Sali – 1990-2005

ŞU ANDA DOBROMIR ŞUBEMİZ GEÇİCİ OLARAK KAPALIDIR
BANEASA
Idris Gevat – 1990-1992
Osman Zia – 1992-2001, 2004-şu ana kadar
Amet Şefchet – 2001-2004
FAUREİ
Idal Iusein – 2000-2004
Şachir Cetin – 2004-şimdi
CARPİNİŞ
Amet Visel – 1990-şimdi
Carvăn – Cuiugiuc
Osman Nuri – 1990-2000
Chemal Memiş – 2000-şu ana kadar
TULÇA
Şachir Sureia – 1992-1995
Iusein Ibram – 1995-şimdi
MACİN
Chiazim Bayar – 1992-2004
Talip Leman – 2004-şu ana kadar
ISACCEA
Halil Naim – -1996
Omer Memnune – 1996-şimdi
BABADAG
Mologani Accan – 1992-şu ana kadar
GALAŢİ
Abdula Ghiulten – 1994-şimdi
İBRAİL
Abdula Bechir – 1994-2005
Ismail Duran – 2005-şimdi
CĂLĂRAŞİ
Ali Cerchez – 1994-şu ana kadar
BÜKREŞ
Mustafa Ali Memet – 1990-1992
Mictat Gârlan – 1994-2006
Ferhat Nurten – 2006-şu ana kadar
HARŞOVA
Miumim Hicmet – 1997-2001
Memet Reduan – 2003-şu ana kadar