decor decor

design Cicero Fârtat
© 2006-2015 UDTR; tüm hakları saklıdır

decor stema Romaniei

START

22 Aralık 1989 Devrimi'nden sonra, Romanya yeni bir hayata geçti ve böylece 1991 yılında Avrupa standardlarına uygun olarak yeni bir Anayasa uygulamaya kondu. Doğu Avrupa'nın azınlık politikasına rağmen, Romen kanunlarında azınlıklara pekçok hak verildiğini söyleyebiliriz. Romanya'da 18 milli azınlık var olup, bu azınlıklar maddi ve sosyal desteklerle birlikler ve kurumlar şeklinde devlet tarafından organize edilmiştir.

1989 yılında, Türk-Tatar azınlığı birkaç aydının önderliğinde Romanya Müslüman Türk Demokrat Birliği kurdu.

Türk ve Tatar azınlıkların anlaşmazlıklarından dolayı, 1 Şubat 1990 tarihinde, iki azınlık ayrıldı. Önce Romanya Türk Azınlığının Birliği ve üç yıl sonra (21 Aralık 1993) kendi hukuki tüzüğünü oluşturarak, Romanya Demokrat Türk Birliği adını aldı.

Romanya Demokrat Türk Birliği Türklere (Romen vatandaşı Türklere) aittir. Onun gayesi Birlik üyelerinin din, dil ve kültürel kimliğini korumaktır.

Örnekler:

Türk Birliğinin kurucuları: Şerif Ziadin, Talip Revan, Balgi Ruhan, Bairam Şaban, Memet Etem, Accoiun Ali, Meneveli Şaip'tir.Türk Birliğinin yönetimi Milli Konferans tarafından 4 yıllığına seçilir. Türk Birliği yönetimi genel başkan, I. başkan yardımcısı ve genel sekreterden ibarettir.

Romanya Demokrat Türk Birliğinin Köstence il müşaviri (danışman) Fedbi Osman Beydir, belediye meclisi müşaviri Ali Nurhan'dır ve daha çok yerel müşavirleri vardır.

Romanya Demokrat Türk Birliğinin yedi başkanı olmuştur:

dört I. başkan yardımcısı: ve üç genel sekreter:

Milli Konseyin aktif üyelerinden bir milletvekili seçiliyor ve Parlamento'da Türk toplumunu temsil ediyor.

Milletvekillerimiz: